Najnowsze wpisy, strona 4


maj 12 2011 Agregaty wody lodowej
Komentarze (0)

 Chiller określany mianem Havy duty w wykonaniu Climaveneta to agregat wody lodowej wykonany z komponentów odpornych na korozję i uszkodzenia wynikłe z występujących zwykle w instalacjach klimatyzacji uciążliwych warunkach pracy. Nazwa ta oznacza dla użytkownika długoletnią bezawaryjną pracę i gwarancję osiąganych parametrów wytwarzanej wody lodowej przy minimalnych nakładach związanych z eksploatacją, a także bezawaryjność w okresie użytkowania. 

   W roku 2005 fabryki Climavenety rozpoczęły produkcję kolejnej rodziny agregatów produkujących wodę lodową ze skraplaczem chłodzonym powietrzem, które otrzymały nazwę FOCS i FOCS-CA. Oczywiście jest to odpowiedź na potrzeby rynku, ale należy tutaj podkreślić unikalność tej gamy produktów zamykająca się w dwóch podstawowych charakterystykach. Pierwsza to zakres klimatyzacji mocy chłodniczej od 310 kW do około 1800 kW osiągana dzięki zastosowaniu nowej generacji sprężarek śrubowych Bitzer, w których elementem napędowym jest silnik elektryczny o obrotach 2950 n/min sprzężony bezpośrednio z elementami śruby bez przekładni pośredniej. Charakterystyczną cechą zastosowanych sprężarek śrubowych jest brak pomp oleju w układzie smarowania oraz zastosowanie bezobsługowych elementów ułożyskowania zapewniających wieloletnią, bezawaryjną pracę. 
   Sprężanie gazu odbywa się pięciokrotnie w czasie jednokrotnego obrotu wirnika silnika napędzającego śrubę, dzięki czemu gaz tłoczony jest płynnie, bez charakterystycznego dla sprężarek tłokowych pulsacyjnego przetłaczania gazu. 
   Drugim elementem charakterystycznym dla rodziny FOCS jest wysoka sprawność energetyczna klimatyzacji wyrażająca się w wysokim współczynniku EER, którego wymierne wartości stawiają agregaty wody lodowej FOCS-CA w klasie energetycznej A. Aktualnie jest to wyjątkowo wysoka nota wynikająca z pomiarów energochłonności. 

 
Rys. 1. Współczynnik EER dla rodziny FOCS i FOCS-CA 

   Elementem wyróżniającym agregaty Climavenety jest stosowanie tradycyjnego oddzielenia szafy elektrycznej od części sprężarkowo-skraplaczowej oraz stosowanie podwójnych drzwi dostępowych. Zwiększa to wprawdzie długość urządzenia, ale wielu użytkowników przekonało się już o tym, że takie rozwiązanie jest o wiele bezpieczniejsze w eksploatacji i zapewnia większą żywotność elementów wykonawczych automatyki dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed opadami atmosferycznymi, czy też przedostawaniu się wody podczas mycia skraplaczy. 
   Reasumując należy przekornie stwierdzić, iż Climaveneta ponownie nie zaskoczyła swoich klientów, gdyż proponowana nowa gama agregatów wody lodowej plasuje się nadal w czołówce pod względem solidności wykonania, wysokiej jakości zastosowanych komponentów klimatyzacji, innowacyjności w stosunku do tradycyjnych rozwiązań i przede wszystkim gwarancji, iż jest to produkt klimatyzacyjny  najwyższej jakości. 

kwi 22 2011 sprężarki w klimatyzacji
Komentarze (0)

 Kompaktowa sprężarka śrubowa serii CSH 

   Wprowadzoną z sukcesem na rynek serią CSH85 (o mocy od 58,8 do 103 kW) firma Bitzer spełniła życzenia branży klimatyzacyjnej w zakresie dużych mocy chłodniczych. 
   Nowy typoszereg CSH65 (o mocy od 26,7 do 44 kW) uzupełnia zakres wydajności w dolnym obszarze i zastępuje dotychczasowe modele serii HSKC64. Dzięki temu w zastosowaniach w urządzeniach klimatyzacyjnych i w pompach ciepła do dyspozycji stoi jednorodna paleta wyrobów - najnowocześniejszych kompaktowych sprężarek śrubowych. 
Samo płukanie sprężarki bez płukania układu chyba mija się z celem i byłoby półśrodkiem.

Oczywiście zależy od tego co było powodem wymiany oleju,bo jeżeli zawilgocenie układu to oczywiście trzeba układ płukać. 
   Wszystkie sprężarki są wyposażone w "podwójną regulację mocy" i w tzw. "auto-ekonomizer" i mogą być stosowane dla czynników chłodniczych R 134a, R 407C i R 22 (w specjalnych zastosowaniach R 404A i R 507A). Możliwa jest przy tym praca obiegu chłodniczego z ekonomizerem lub bez niego.

Sprężarka 8-cylindrowa Octagon® 
   Zakres mocy tłokowych sprężarek półhermetycznych został rozszerzony o nowy typoszereg sprężarek 8-cylindrowych Octagon® (o mocy 44 i 51,5 kW). Dzięki wbudowanym tłumikom pulsacji i możliwości regulacji mocy (100 - 75 - 50%), również dla tej kategorii mocy są do dyspozycji cicho pracujące i wysokosprawne sprężarki tłokowe o zwartej budowie. Jako czynnik chłodniczy można stosować R 134a, R 407C, R 404A, R 507A i R 22.

Tandem Octagon® 
   Te podwójne sprężarki skonstruowane na bazie 2- i 4-cylindrowych sprężarek Octagon®, stanowią nowy wymiar w obszarze zwartych i prostych zespołów równoległych. Są one szczególnie przydatne w zastosowaniach przemysłowych przy dużych wahaniach obciążeń i pozwalają na efektywną pracę przy pełnym i częściowym obciążeniu (do czterech stopni mocy), a także mogą pracować ze wszystkimi powszechnie używanymi czynnikami chłodniczymi. Dochodzą tu uznane zalety sprężarek Octagon®, podwójnie opłacające się w tandemach.

Sprężarka pojazdowa (6-cylindrowa) 
   Nowa seria aluminiowych sprężarek 6-cylindrowych uzupełnia znany dotychczas typoszereg sprężarek 4-cylindrowych. Sprężarki te odpowiadają najsurowszym wymaganiom dotyczącym cichej pracy i zdolności regulacyjnych i są predestynowane do wysokich wydajności, jak np. w autobusach piętrowych lub przegubowych.  
Przechodząc z mineralnego na sztuczny należy usunąć mineralny z układu ponieważ zawartość oleju w układzie jest procentowa i zależna od temperatur parowania.Czym niższa temperatura parowania tym więcej oleju w obiegu.Przykro mi że nikt nie propaguje powiedzenia że chłodnictwo to nie żużel. A roboczo-godzina powinna powalać na nogi.Procentowy rozkład oleju w sprawnym układzie chłodniczym znajduje się w poniższym linku.Czasami bez ustawienia rotacji sprężarek jedna ma za mało a druga za dużo  Nadają się także do zastosowania w klimatyzacji komfortowej. 

   Chłodzone powietrzem zespoły skraplające ze sprężarkami Octagon( i EuroScroll(, zespoły skraplające chłodzone wodą, skraplacze z wiązek rur oraz zbiorniki cieczy wyposażone w sprawdzony osprzęt - to dalsze przykłady obszernego programu produkcji Bitzera.  Jednostka została wstępnie dostosowana do utrzymywania stałego ciśnienia ssania i może być wprowadzona do eksploatacji przy niewielkim nakładzie pracy.  Przechodząc z mineralnego na sztuczny należy usunąć mineralny z układu ponieważ zawartość oleju w układzie jest procentowa i zależna od temperatur parowania.Czym niższa temperatura parowania tym więcej oleju w obiegu.Przykro mi że nikt nie propaguje powiedzenia że chłodnictwo to nie żużel. A roboczo-godzina powinna powalać na nogi.Procentowy rozkład oleju w sprawnym układzie chłodniczym znajduje się w poniższym linku.Czasami bez ustawienia rotacji sprężarek jedna ma za mało a druga za dużo

Sprężarki mogą pracować w zakresie częstotliwości prądu zmiennego od 20 do 60 Hz. Jest to możliwe dzięki łożyskowaniu tocznemu i specyficznemu odśrodkowemu systemowi smarowania napędu korbowego. Korzyści dla użytkownika, to możliwość zastosowania filtra sieciowego klasy "B" na potrzeby klimatyzacji mieszkań, oszczędność czasu przy instalowaniu urządzeń, cichy start i zatrzymywanie sprężarki, a także płynna regulacja mocy. Nie potrzeba ekranowanych kabli zasilających, a przetwornik jest okablowany fabrycznie i podłączony do sprężarki. Parametry pracy silnika są zoptymalizowane. Użytkownik uzyskuje optymalne chłodzenie przy minimalnych kosztach w porównaniu z konwencjonalną skokową regulacją wydajności. 

   Wszędzie tam, gdzie obciążenia chłodnicze charakteryzują się dużymi wahaniami, zastosowano koncepcję "Goeldner-Motion". Sprężarki mogą pracować z R 134a, R 404A/507 lub R 407C. W niedalekiej przyszłości ta koncepcja będzie do dyspozycji potencjalnych użytkowników typoszeregu HS 22 1 do 22 3. 

kwi 03 2011 klimatyzacja roftoopy
Komentarze (0)

 Firma Lennox  proponuje pełną gamę monoblokowych klimatyzatorów dachowych (tzw. rooftop'ów) pod nazwami handlowymi: SMARTTM, LINEATM i FLEXYTM. W zależności od zamówionej konfiguracji, urządzenia te mogą nie tylko chłodzić ale także ogrzewać nawiewane powietrze. Wszystkie mogą być wykonane z układem pompy ciepła (powietrze-powietrze), a urządzenia klimatyzacyjne  o mocach cieplnych powyżej 20 kW mogą zawierać nagrzewnicę wodną, gazową lub elektryczną. Godne polecenia w Polskim klimacie są urządzenia nazywane Dual fuel (dwupaliwowe), będące hybrydą pompy ciepła i nagrzewnicy gazowej. Jest to praktycznie jedyna oferta takich urządzeń na rynku. Klimatyzatory Lennox serii FLEXYTM są opcjonalnie wyposażane w pompy ciepła woda-powietrze i mogą pracować w układzie tzw. pierścienia wodnego składającego się z instalacji hydraulicznej, pomp obiegowych oraz akumulatora wodnego, pełniącego funkcję zasobnika ciepła lub chłodu. Odwracalny obieg i wzajemna współpraca wielu pomp ciepła pozwala na utrzymanie w pomieszczeniach zadanej temperatury, zarówno w trybie ogrzewania jak i chłodzenia, zapewniając minimalizację zapotrzebowania na energię dzięki wewnętrznemu bilansowaniu się układu. Bardzo interesującymi rozwiązaniami są rooftop'y Lennox'a serii FX. Są to urządzenia łączące w sobie zalety nawiewno-wywiewnych central klimatyzacyjnych z układami odzysku ciepła i zalety pomp ciepła. 

 
   O technicznym zaawansowaniu opisanych powyżej konstrukcji może zaświadczyć, iż montowane są w nich standardowo sprężarki typu scroll cieszące się wśród użytkowników dobrą opinią ze względu na ich trwałość, niezawodność i niski poziom hałasu. Do sterowania zastosowano drugą generację regulatorów mikroprocesorowych CLIMATIC, które są konstrukcją własną Lennox'a i bazują na 16-bitowym mikroprocesorze, zapewniającym pomiary temperatur powietrza z dokładnością rzędu ą0,1oC oraz maksymalną wydajność i energooszczędność urządzeń. Sterowniki te mogą pracować z centralami klimatyzacyjnymi niezależnie lub współpracować z graficznymi konsolami operacyjnymi, a także z pełnymi systemami BMS. Lennox udziela gwarancji antykorozyjnej na okres 10 lat. 
   Klimatyzatory dachowe Lennox'a są oferowane w typoszeregach z następującymi mocami chłodniczymi: 10-15 kW (SMARTTM), 20-90 kW (LINEATM) i 50-190 kW (FLEXYTM). Oczywiście, fabryki Lennox'a wykonują je także w wersjach specjalnych: o większych mocach chłodniczych (nawet do 400 kW) z zastosowaniem wentylatorów o wyższych ciśnieniach oraz większych wydajnościach. Możliwe jest zamówienie urządzenia do pracy w środowiskach agresywnych (przemysł, pływalnie itp). Niezaprzeczalnym hitem rynkowym Lennox'a mogą się okazać podstawy wywiewne do rooftop'ów FLEXYTM z wbudowanym krzyżowym rekuperatorem ciepła - dostępne jako wykonanie specjalne standardowych podstaw wywiewnych.

mar 17 2011 sterowanie przepływem VAV
Komentarze (0)

 W latach 70. zaczęto pracować nad zmniejszeniem zużycia energii przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach. Jednocześnie coraz większą wagę zaczęto przykładać do zapewnienia indywidualnych warunków komfortu w pomieszczeniach oraz możliwości kontroli parametrów powietrza . Wtedy to systemy wentylacji i klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (Variable Air Volume -VAV) zyskały popularność i zaczęły być powszechniej stosowane. Obecnie szczególną popularnością cieszą się w USA, gdzie około 80% budynków biurowych jest klimatyzowanych przy zastosowaniu tych systemów. Firma Trane pracuje nad udoskonalaniem systemów VAV od roku 1973 r. i należy do ich największych producentów w USA - zarówno w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych jak i automatyki. 


 

Co to jest VAV? 
   Zasada działania systemu VAV polega na dostarczaniu zmiennej ilości powietrza o stałej temperaturze w celu utrzymania warunków komfortu przy zmiennych obciążeniach cieplnych w pomieszczeniach. Dla porównania tradycyjne systemy wentylacji i klimatyzacji dostarczają stałą ilość powietrza o zmiennej temperaturze (CAV- Constant Air Volume). Regulację temperatury nawiewanego powietrza najczęściej osiąga się tam (CAV) poprzez sterowanie wydajnością chłodnicy i nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej oraz montaż nagrzewnic strefowych. W celu zaoszczędzenia energii stosowana jest recyrkulacja powietrza oraz odzysk ciepła. Podobne metody oszczędzania energii stosowane są również w systemach VAV. Dodatkowo system ten, ze względu na swoją specyfikę (zmienna ilość powietrza), umożliwia znaczne oszczędności w poborze mocy przez wentylator oraz w wydajności chłodniczej i grzewczej - szczególnie przy pracy systemu przy niepełnym obciążeniu. Dodatkowym walorem jest możliwość indywidualnej regulacji temperatury w wielu strefach o różnych wymaganiach (chłodzenia i ogrzewania) przy zastosowaniu jednej centrali klimatyzacyjnej. Realizowane jest to przez montaż, w każdej z kontrolowanych stref, regulatora VAV (skrzynki) oraz termostatu. 

 

 


System kanałów 
   Prawidłowo zaprojektowany system kanałów rozprowadzających powietrze: 
- minimalizuje wielkość ciśnienia statycznego wentylatora nawiewnego i związane z nim zapotrzebowanie mocy, 
- minimalizuje koszty instalacji klimatyzacji bez zmniejszania sprawności (efektywności) systemu, 
- utrzymuje hałas w pomieszczeniach na odpowiednim poziomie, 
- jest dostosowany do istniejących ograniczeń miejsca na prowadzenie kanałów bez nadmiernego spadku ciśnienia, 
- umożliwia łatwy dostęp do skrzynek i urządzeń regulacyjnych. 

lut 27 2011 klimatyzacja belki chłodzące
Komentarze (0)

  Mieszkamy w kraju o klimacie umiarkowanym, gdzie oczywista jest konieczność ogrzewania zimą. Lecz w pełni lata okazuje się, że w pomieszczeniach, szczególnie położonych od południowo-zachodniej strony budynku, trudno wytrzymać, a jeszcze trudniej pracować.


Przebywając w takich pomieszczeniach, mamy wrażenie „duszności i gorąca" - innymi słowy klimat wewnętrzny jest nieodpowiedni.
Coraz powszechniej docenia się jakość klimatu wewnętrznego, który wpływa na poczucie komfortu, podnosi efektywność pracy lub wypoczynku.
Coraz częściej odpowiedni (komfortowy) klimat wewnętrzny staje się poszukiwanym „towarem" wszędzie tam, gdzie ważny jest prestiż obiektu czy wybranych pomieszczeń, a także tam, gdzie pracodawca płaci za „pracę umysłów", chce zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki, a tobie lepszą efektywność ich pracy.
O jakości klimatu wewnętrznego decydują następujące czynniki:
• odpowiednie oświetlenie (w tym dostęp do światła dziennego),
♦odpowiednia temperatura,
♦właściwa wilgotność powietrza,
♦odczucie świeżego powietrza w pomieszczeniach dzięki uzyskaniu odpowiedniej krotności jego wymian,
♦odpowiednio niski poziom hałasu.

Wydawałoby się, ze Polska leży w zakresie takich szerokości geograficznych, gdzie obniżanie temperatury wewnątrz pomieszczeń potrzebne jest sporadycznie.
W praktyce projektanta i inwestora pojawia się jednak problem wyboru systemu chłodzącego, zapewniającego) pożądany efekt przy zachowaniu możliwie komfortowego klimatu wewnętrznego.

Ze względu na ograniczenie strat ciepła zimą powszechnie w budownictwie stosuje się materiały budowlane i izolacyjne (w tym stolarkę okienną) o bardzo małym współczynniku przenikania ciepła.
Duża powierzchnia okien zapewniająca naturalne oświetlenie w pomieszczeniach pracy oraz dobra izolacyjność przegród budowlanych powoduj konieczność odprowadzenia zysków ciepła z pomieszczeń nawet przy stosunkowo niskich temperaturach.


Zyski ciepła w typowym pomieszczeniu biurowym pochodzą od:
♦promieniowania słonecznej,
♦ludzi przebywających w danym pomieszczeniu,
♦urządzeń technicznych (komputery, mała poligrafia i inne urządzenia wydzielające ciepło przy pracy),
♦oświetlenie elektryczne.
Postęp technologiczny w wielu dziedzinach pozwala ograniczyć zyski ciepła, szczególnie w nowoczesnych oprawach oświetleniowych, sprzęcie komputerowym.


Mimo to mamy do czynienia z wielkością ok. 70-50 W/m2 zysków ciepła w typowych pomieszczeniach biurowych, których odprowadzeniem zajmować się musi część chłodząca systemu klimatyzacji.
Mamy do wyboru wiele rozwiązań technicznych zapewniających rozwiązanie tego problemu, większość z nich jest juz dobrze znana. Interesujący, choć w Polsce stosunkowo mało popularny jest system belek chłodzących.
Belka chłodząca to wymiennik ciepła (woda - powietrze) o dużej powierzchni wymiany, zasilany wodą ziębniczą o temperaturze ok. 15--18oC, umieszczony na suficie pomieszczenia.
Działanie belki jest bardzo proste -ciepłe powietrze w pomieszczeniu unosi się ku górze, trafia do belki, gdzie ulega ochłodzeniu i jako cięższe łagodnie opada w dół. Powstaje naturalna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Dzięki stosunkowo dużym wymiarom belek ruch powietrza jest równomierny, przy zachowaniu niewielkich prędkości przepływu. Przekazywanie ciepła następuje głównie przez konwekcję.


System belek
chłodzących zawiera w sobie cechy pozwalające na uzyskanie optymalnego klimatu wewnętrznego:
♦bardzo cicha praca (< 25dB),
♦ równomierność chłodzenia na całej powierzchni pomieszczenia,
♦ bardzo małe prędkości powietrza w pomieszczeniu,
• łatwy do zastosowania przy modernizacji starych obiektów (potrzebna niewielka przestrzeń na doprowadzenie „chłodu" za pomocą rur miedzianych dn15 z izolacją w porównaniu z przekrojem kanału nawiewnego przy chłodzeniu powietrzem).


Niedogodnością jednak jest ograniczona wydajność pokrywająca zyski ciepła do ok, 90 W/m2, co może być wielkością niewystarczającą ze względu na zastosowanie np. oświetlenia żarowego, dużych okien bez żaluzji czy Uran, dużej ilości sprzętu lub dużego zagęszczenia ludzi w pomieszczeniu.
W przypadku, gdy zyski ciepła są stosunkowo duże (>90 W/m2) oraz gdy mamy do dyspozycji wentylację mechaniczną zapewniającą higieniczną wymianę powietrza, można zastosować inny typ belek chłodzących.
Bellka tego typu jest jednocześnie wymiennikiem ciepła zasilanym wodą (15-18oC) i nawiewnikiem powietrza świeżego. Belka ta dostarczana jest w komplecie z przepustnicą regulacyjną (o specjalnej konstrukcji, z możliwością pomiaru przepływu) pozwalającą na precyzyjne ustawienie ilości powietrza nawiewanego.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza wydajność tego typu belek jest większa. Belki takie mogą być stosowane przy zyskach ciepła do ok 150 Wm2.


Oba opisane wyżej typy belek chłodzących są dostępne w dwóch wykonaniach:
•do montażu bezpośrednio na suficie,
•do zabudowy w suficie podwieszonym.

Belki chłodzące podobnie jak grzejniki wykorzystują naturalną zasadę cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Najlepsze efekty regulacji temperatury w pomieszczeniu uzyskuje się, gdy belki chłodzące są sterowane tym samym termostatem co grzejniki.

Ten sam regulator (termostat) steruje sekwencyjnie zaworem regulacyjnym belki chłodzącej i zaworem grzejnika. Zależnie od indywidualnie ustawionej wartości zadanej temperatury automatycznie otwiera się odpowiedni zawór regulacyjny dostarczając czynnik grzewczy do grzejnika lub wodę lodową do belki chłodzącej. W przypadku gdy niepotrzebne jest grzanie ani chłodzenie, oba zawory są zamknięte. Regulator sterujący takim zestawem powinien posiadać dwie wartości zadane, dla grzania i chłodzenia oddzielone tzw. strefą martwą (2-4oC, dzięki czemu nigdy nie występuje jednoczesne grzanie i chłodzenie (co zawsze może się zdarzyć przy oddzielnych termostatach).
Rozwiązanie to (analogiczne do termostatu grzejnikowego zimą) zapewnia utrzymanie indywidualnie ustawionej temperatury wdanym pomieszczeniu w ciągu całego roku, niezależnie od zakłóceń powodowanych zmianami pogody, dodatkowymi zyskami i stratami ciepła. W zależności od klasy budynku system grania i chłodzenia opisany wyżej rnoze być sterowany piostym termostatem z zadąjnikiem (umieszczanym najczęściej przy wyłączniku oświetlenia) bądź bardziej zaawansowanym technicznie regulatorem często podłączonym do systemu BMS. Ważną cechą wpływająca na zapewnienie właściwej dla użytkownika temperatury, a przez to poczucia komfortowego klimatu, jest indywidualne działanie - niezależna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu.
Oprócz opisanych zalet system belek chłodzących posiada również precyzyjne wymagania dotyczące temperatury wody zasilającej belki Temperatura ta powinna być „dopasowana" do temperatury i wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu. Zbyt niska w stosunku do temperatury powietrza temperatura wody zasilającej mogłaby powodować wykraplanie wilgoci na belkach. Najczęściej stosuje się temperaturę wody zasilającej belki chłodzące na poziomie 15-18oC.
W dużych systemach wentylacyjnych najczęściej stosuje się centralne przygotowanie powietrza nawiewanego w centrali klimatyzacyjnej obsługującej grupę pomieszczeń. W takim przypadku nie ma problemu z wykraplaniem wilgoci, gdyż zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza nawiewanej są utrzymywane na właściwym poziomie. Zespoły belek chłodzących i grzejników w poszczególnych pomieszczeniach w naturalny sposób tworzą strefy pozwalające na indywidualną regulację temperatury.
Gorzej wygląda sytuacja w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej (lub gdy nie ma ona regulowanej wilgotności) szczególnie w gorące i wilgotne dni lata, gdy punkt rasy może osiągnąć 15oC.
Aby uniknąć kłopotów z kondensacją wilgoci, można stosować belki chłodzące pokryte materiałem higroskopijnym absorbującym wilgoć. Najczęściej jednak temperaturę wody zasilającej belki reguluje się rak, aby była ona wyższa od punktu rosy w pomieszczeniach chłodzonych.
W sytuacji, gdy zyski ciepła są znacznie większe od przytoczonych


Gdy za duże zyski ciepła
(>150 W/m1) zastosowanie belek chłodzących jest problematyczne ze względu na ograniczoną powierzchnię sufitu, na którym muszą znaleźć miejsce również oświetlenie i inne elementy instalacji technicznych budynku (czujniki ppoż., tryskacze itp.).

W przypadku, gdy zyski ciepła są dużo w stosunku do powierzchni pomieszczenia, jedynym rozwiązaniem staje się chłodzenie powietrzem nawiewanym lub cyrkulującym w pomieszczeniu. Powinno się wówczas stosować nawiew powietrza o temperaturze najwyżej o 8oC niższej od temperatury powietrzawewnątrz pomieszczenia, aby uniknąć "szoku termicznego" u ludzi przebywających w strefie nawiewu. Ograniczenie to powoduje konieczność zwiększania przepływu powietrza chłodzącej, cyrkulującegp przez pomieszczenie. wówczas pojawia się problem z równomiernym rozproszeniem strumienia powietrza w całym pomieszczeniu i uzyskaniu małych prędkości przepływu powietrza. Duży strumień powietrza wymagi odpowiednio dużych przekrojów kanałów wentylacyjnych, odpowiedniej wydajności wentylatorów itd. Konieczność przetłaczania większej ilośd powietrza często generuje problem hałasu, szczególnie przy zastosowaniu lokalnych wentylatorów (np. w przypadku zastosowania „fan-coili").
Jak widać z powyższego wywodu, zdecydowanie lepiej i taniej jest ograniczać wielkość zysków ciepła w pomieszczeniu, niż je później odprowadzać. Największe efekty można uzyskać, stosując skuteczne zasłony ograniczające promieniowanie słoneczne nagrzewające wnętrze pomieszczeń, najlepiej gdy są to zasłony zewnętrzne.
Ważne jest również stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych o małej emisji ciepła
Przyczyny, które mogą wpłynąć na wybór systemu belek chłodzących:
• wysoka higieniczność rozwiązania (brak skroplin -nie ma zagrożenia legionellą),
•niski poziom szumów,
•małe prędkości powietrza,
• stosunkowo duża moc chłodnicza bez konieczności wytwarzania dużego strumienia powietrza,
•naturalna regulacja strefowa temperatury,
• możliwość współpracy z ogrzewaniem grzejnikowym,
• ekonomiczna eksploatacja - możliwość zastosowania agregatów chłodniczych z "free coolingiem" dzięki stosunkowo dużej temperaturze wody zasilającej,
• możliwość zastosowania w modernizowanych obiektach ze względu na stosunkowo małą przestrzeń potrzebną do doprowadzenia czynnika chłodzącej (w porównaniu z kanałami przy chłodzeniu powietrzem),
•duży wybór modeli belek (zależnie od funkcji i dopasowania do wystroju wnętrza) -możliwość montowaniach w sufitach podwieszonych (wymiary belek są w typowym rastrze sufitu),
• możliwość stosowania belek będących jednocześnie nawiewnikami powietrza.
Wyżej wymienione cechy pokazują, że zastosowanie belek chłodzących wpływa bardzo pozytywnie na poprawę klimatu wewnętrznego.
Belki chłodzące są urządzeniem nie posiadającym elementów ruchomych, higienicznym, niewymagającym konserwacji, przez to pewnym i niezawodnym w eksploatacji. Są powszechnie stosowane w biurach, bankach itp. w całej Skandynawii.
Myślę, że przy projektowaniu klimatyzacji w nowych, a także w modernizowanych obiektach, warto się zastanowić nad możliwością zastosowania belek chłodzących.