Archiwum marzec 2011


mar 17 2011 sterowanie przepływem VAV
Komentarze (0)

 W latach 70. zaczęto pracować nad zmniejszeniem zużycia energii przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach. Jednocześnie coraz większą wagę zaczęto przykładać do zapewnienia indywidualnych warunków komfortu w pomieszczeniach oraz możliwości kontroli parametrów powietrza . Wtedy to systemy wentylacji i klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (Variable Air Volume -VAV) zyskały popularność i zaczęły być powszechniej stosowane. Obecnie szczególną popularnością cieszą się w USA, gdzie około 80% budynków biurowych jest klimatyzowanych przy zastosowaniu tych systemów. Firma Trane pracuje nad udoskonalaniem systemów VAV od roku 1973 r. i należy do ich największych producentów w USA - zarówno w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych jak i automatyki. 


 

Co to jest VAV? 
   Zasada działania systemu VAV polega na dostarczaniu zmiennej ilości powietrza o stałej temperaturze w celu utrzymania warunków komfortu przy zmiennych obciążeniach cieplnych w pomieszczeniach. Dla porównania tradycyjne systemy wentylacji i klimatyzacji dostarczają stałą ilość powietrza o zmiennej temperaturze (CAV- Constant Air Volume). Regulację temperatury nawiewanego powietrza najczęściej osiąga się tam (CAV) poprzez sterowanie wydajnością chłodnicy i nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej oraz montaż nagrzewnic strefowych. W celu zaoszczędzenia energii stosowana jest recyrkulacja powietrza oraz odzysk ciepła. Podobne metody oszczędzania energii stosowane są również w systemach VAV. Dodatkowo system ten, ze względu na swoją specyfikę (zmienna ilość powietrza), umożliwia znaczne oszczędności w poborze mocy przez wentylator oraz w wydajności chłodniczej i grzewczej - szczególnie przy pracy systemu przy niepełnym obciążeniu. Dodatkowym walorem jest możliwość indywidualnej regulacji temperatury w wielu strefach o różnych wymaganiach (chłodzenia i ogrzewania) przy zastosowaniu jednej centrali klimatyzacyjnej. Realizowane jest to przez montaż, w każdej z kontrolowanych stref, regulatora VAV (skrzynki) oraz termostatu. 

 

 


System kanałów 
   Prawidłowo zaprojektowany system kanałów rozprowadzających powietrze: 
- minimalizuje wielkość ciśnienia statycznego wentylatora nawiewnego i związane z nim zapotrzebowanie mocy, 
- minimalizuje koszty instalacji klimatyzacji bez zmniejszania sprawności (efektywności) systemu, 
- utrzymuje hałas w pomieszczeniach na odpowiednim poziomie, 
- jest dostosowany do istniejących ograniczeń miejsca na prowadzenie kanałów bez nadmiernego spadku ciśnienia, 
- umożliwia łatwy dostęp do skrzynek i urządzeń regulacyjnych.