Ostatnie Wpisy

MAR

17

linkologia.pl spis.pl
 

 W latach 70. zaczęto pracować nad zmniejszeniem zużycia energii przez systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach. Jednocześnie coraz większą wagę zaczęto przykładać do zapewnienia indywidualnych warunków komfortu w pomieszczeniach oraz możliwości kontroli parametrów powietrza . Wtedy to systemy wentylacji i klimatyzacji ze zmienną ilością powietrza (Variable Air Volume -VAV) zyskały popularność i zaczęły być powszechniej stosowane. Obecnie szczególną popularnością cieszą się w USA, gdzie około 80% budynków biurowych jest klimatyzowanych przy zastosowaniu tych systemów. Firma Trane pracuje nad udoskonalaniem systemów VAV od roku 1973 r. i należy do ich największych producentów w USA - zarówno w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych jak i automatyki. 


 

Co to jest VAV? 
   Zasada działania systemu VAV polega na dostarczaniu zmiennej ilości powietrza o stałej temperaturze w celu utrzymania warunków komfortu przy zmiennych obciążeniach cieplnych w pomieszczeniach. Dla porównania tradycyjne systemy wentylacji i klimatyzacji dostarczają stałą ilość powietrza o zmiennej temperaturze (CAV- Constant Air Volume). Regulację temperatury nawiewanego powietrza najczęściej osiąga się tam (CAV) poprzez sterowanie wydajnością chłodnicy i nagrzewnicy w centrali klimatyzacyjnej oraz montaż nagrzewnic strefowych. W celu zaoszczędzenia energii stosowana jest recyrkulacja powietrza oraz odzysk ciepła. Podobne metody oszczędzania energii stosowane są również w systemach VAV. Dodatkowo system ten, ze względu na swoją specyfikę (zmienna ilość powietrza), umożliwia znaczne oszczędności w poborze mocy przez wentylator oraz w wydajności chłodniczej i grzewczej - szczególnie przy pracy systemu przy niepełnym obciążeniu. Dodatkowym walorem jest możliwość indywidualnej regulacji temperatury w wielu strefach o różnych wymaganiach (chłodzenia i ogrzewania) przy zastosowaniu jednej centrali klimatyzacyjnej. Realizowane jest to przez montaż, w każdej z kontrolowanych stref, regulatora VAV (skrzynki) oraz termostatu. 

 

 


System kanałów 
   Prawidłowo zaprojektowany system kanałów rozprowadzających powietrze: 
- minimalizuje wielkość ciśnienia statycznego wentylatora nawiewnego i związane z nim zapotrzebowanie mocy, 
- minimalizuje koszty instalacji klimatyzacji bez zmniejszania sprawności (efektywności) systemu, 
- utrzymuje hałas w pomieszczeniach na odpowiednim poziomie, 
- jest dostosowany do istniejących ograniczeń miejsca na prowadzenie kanałów bez nadmiernego spadku ciśnienia, 
- umożliwia łatwy dostęp do skrzynek i urządzeń regulacyjnych. 

arecki1   tagi: klimatyzacja, klimatyzacje, sterowanie klimatyzacją, wentylacja

LUT

27

linkologia.pl spis.pl
 

  Mieszkamy w kraju o klimacie umiarkowanym, gdzie oczywista jest konieczność ogrzewania zimą. Lecz w pełni lata okazuje się, że w pomieszczeniach, szczególnie położonych od południowo-zachodniej strony budynku, trudno wytrzymać, a jeszcze trudniej pracować.


Przebywając w takich pomieszczeniach, mamy wrażenie „duszności i gorąca" - innymi słowy klimat wewnętrzny jest nieodpowiedni.
Coraz powszechniej docenia się jakość klimatu wewnętrznego, który wpływa na poczucie komfortu, podnosi efektywność pracy lub wypoczynku.
Coraz częściej odpowiedni (komfortowy) klimat wewnętrzny staje się poszukiwanym „towarem" wszędzie tam, gdzie ważny jest prestiż obiektu czy wybranych pomieszczeń, a także tam, gdzie pracodawca płaci za „pracę umysłów", chce zapewnić swoim pracownikom najlepsze warunki, a tobie lepszą efektywność ich pracy.
O jakości klimatu wewnętrznego decydują następujące czynniki:
• odpowiednie oświetlenie (w tym dostęp do światła dziennego),
♦odpowiednia temperatura,
♦właściwa wilgotność powietrza,
♦odczucie świeżego powietrza w pomieszczeniach dzięki uzyskaniu odpowiedniej krotności jego wymian,
♦odpowiednio niski poziom hałasu.

Wydawałoby się, ze Polska leży w zakresie takich szerokości geograficznych, gdzie obniżanie temperatury wewnątrz pomieszczeń potrzebne jest sporadycznie.
W praktyce projektanta i inwestora pojawia się jednak problem wyboru systemu chłodzącego, zapewniającego) pożądany efekt przy zachowaniu możliwie komfortowego klimatu wewnętrznego.

Ze względu na ograniczenie strat ciepła zimą powszechnie w budownictwie stosuje się materiały budowlane i izolacyjne (w tym stolarkę okienną) o bardzo małym współczynniku przenikania ciepła.
Duża powierzchnia okien zapewniająca naturalne oświetlenie w pomieszczeniach pracy oraz dobra izolacyjność przegród budowlanych powoduj konieczność odprowadzenia zysków ciepła z pomieszczeń nawet przy stosunkowo niskich temperaturach.


Zyski ciepła w typowym pomieszczeniu biurowym pochodzą od:
♦promieniowania słonecznej,
♦ludzi przebywających w danym pomieszczeniu,
♦urządzeń technicznych (komputery, mała poligrafia i inne urządzenia wydzielające ciepło przy pracy),
♦oświetlenie elektryczne.
Postęp technologiczny w wielu dziedzinach pozwala ograniczyć zyski ciepła, szczególnie w nowoczesnych oprawach oświetleniowych, sprzęcie komputerowym.


Mimo to mamy do czynienia z wielkością ok. 70-50 W/m2 zysków ciepła w typowych pomieszczeniach biurowych, których odprowadzeniem zajmować się musi część chłodząca systemu klimatyzacji.
Mamy do wyboru wiele rozwiązań technicznych zapewniających rozwiązanie tego problemu, większość z nich jest juz dobrze znana. Interesujący, choć w Polsce stosunkowo mało popularny jest system belek chłodzących.
Belka chłodząca to wymiennik ciepła (woda - powietrze) o dużej powierzchni wymiany, zasilany wodą ziębniczą o temperaturze ok. 15--18oC, umieszczony na suficie pomieszczenia.
Działanie belki jest bardzo proste -ciepłe powietrze w pomieszczeniu unosi się ku górze, trafia do belki, gdzie ulega ochłodzeniu i jako cięższe łagodnie opada w dół. Powstaje naturalna cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu. Dzięki stosunkowo dużym wymiarom belek ruch powietrza jest równomierny, przy zachowaniu niewielkich prędkości przepływu. Przekazywanie ciepła następuje głównie przez konwekcję.


System belek
chłodzących zawiera w sobie cechy pozwalające na uzyskanie optymalnego klimatu wewnętrznego:
♦bardzo cicha praca (< 25dB),
♦ równomierność chłodzenia na całej powierzchni pomieszczenia,
♦ bardzo małe prędkości powietrza w pomieszczeniu,
• łatwy do zastosowania przy modernizacji starych obiektów (potrzebna niewielka przestrzeń na doprowadzenie „chłodu" za pomocą rur miedzianych dn15 z izolacją w porównaniu z przekrojem kanału nawiewnego przy chłodzeniu powietrzem).


Niedogodnością jednak jest ograniczona wydajność pokrywająca zyski ciepła do ok, 90 W/m2, co może być wielkością niewystarczającą ze względu na zastosowanie np. oświetlenia żarowego, dużych okien bez żaluzji czy Uran, dużej ilości sprzętu lub dużego zagęszczenia ludzi w pomieszczeniu.
W przypadku, gdy zyski ciepła są stosunkowo duże (>90 W/m2) oraz gdy mamy do dyspozycji wentylację mechaniczną zapewniającą higieniczną wymianę powietrza, można zastosować inny typ belek chłodzących.
Bellka tego typu jest jednocześnie wymiennikiem ciepła zasilanym wodą (15-18oC) i nawiewnikiem powietrza świeżego. Belka ta dostarczana jest w komplecie z przepustnicą regulacyjną (o specjalnej konstrukcji, z możliwością pomiaru przepływu) pozwalającą na precyzyjne ustawienie ilości powietrza nawiewanego.
Dzięki wymuszonemu przepływowi powietrza wydajność tego typu belek jest większa. Belki takie mogą być stosowane przy zyskach ciepła do ok 150 Wm2.


Oba opisane wyżej typy belek chłodzących są dostępne w dwóch wykonaniach:
•do montażu bezpośrednio na suficie,
•do zabudowy w suficie podwieszonym.

Belki chłodzące podobnie jak grzejniki wykorzystują naturalną zasadę cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Najlepsze efekty regulacji temperatury w pomieszczeniu uzyskuje się, gdy belki chłodzące są sterowane tym samym termostatem co grzejniki.

Ten sam regulator (termostat) steruje sekwencyjnie zaworem regulacyjnym belki chłodzącej i zaworem grzejnika. Zależnie od indywidualnie ustawionej wartości zadanej temperatury automatycznie otwiera się odpowiedni zawór regulacyjny dostarczając czynnik grzewczy do grzejnika lub wodę lodową do belki chłodzącej. W przypadku gdy niepotrzebne jest grzanie ani chłodzenie, oba zawory są zamknięte. Regulator sterujący takim zestawem powinien posiadać dwie wartości zadane, dla grzania i chłodzenia oddzielone tzw. strefą martwą (2-4oC, dzięki czemu nigdy nie występuje jednoczesne grzanie i chłodzenie (co zawsze może się zdarzyć przy oddzielnych termostatach).
Rozwiązanie to (analogiczne do termostatu grzejnikowego zimą) zapewnia utrzymanie indywidualnie ustawionej temperatury wdanym pomieszczeniu w ciągu całego roku, niezależnie od zakłóceń powodowanych zmianami pogody, dodatkowymi zyskami i stratami ciepła. W zależności od klasy budynku system grania i chłodzenia opisany wyżej rnoze być sterowany piostym termostatem z zadąjnikiem (umieszczanym najczęściej przy wyłączniku oświetlenia) bądź bardziej zaawansowanym technicznie regulatorem często podłączonym do systemu BMS. Ważną cechą wpływająca na zapewnienie właściwej dla użytkownika temperatury, a przez to poczucia komfortowego klimatu, jest indywidualne działanie - niezależna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu.
Oprócz opisanych zalet system belek chłodzących posiada również precyzyjne wymagania dotyczące temperatury wody zasilającej belki Temperatura ta powinna być „dopasowana" do temperatury i wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu. Zbyt niska w stosunku do temperatury powietrza temperatura wody zasilającej mogłaby powodować wykraplanie wilgoci na belkach. Najczęściej stosuje się temperaturę wody zasilającej belki chłodzące na poziomie 15-18oC.
W dużych systemach wentylacyjnych najczęściej stosuje się centralne przygotowanie powietrza nawiewanego w centrali klimatyzacyjnej obsługującej grupę pomieszczeń. W takim przypadku nie ma problemu z wykraplaniem wilgoci, gdyż zarówno temperatura jak i wilgotność powietrza nawiewanej są utrzymywane na właściwym poziomie. Zespoły belek chłodzących i grzejników w poszczególnych pomieszczeniach w naturalny sposób tworzą strefy pozwalające na indywidualną regulację temperatury.
Gorzej wygląda sytuacja w pomieszczeniach bez wentylacji mechanicznej (lub gdy nie ma ona regulowanej wilgotności) szczególnie w gorące i wilgotne dni lata, gdy punkt rasy może osiągnąć 15oC.
Aby uniknąć kłopotów z kondensacją wilgoci, można stosować belki chłodzące pokryte materiałem higroskopijnym absorbującym wilgoć. Najczęściej jednak temperaturę wody zasilającej belki reguluje się rak, aby była ona wyższa od punktu rosy w pomieszczeniach chłodzonych.
W sytuacji, gdy zyski ciepła są znacznie większe od przytoczonych


Gdy za duże zyski ciepła
(>150 W/m1) zastosowanie belek chłodzących jest problematyczne ze względu na ograniczoną powierzchnię sufitu, na którym muszą znaleźć miejsce również oświetlenie i inne elementy instalacji technicznych budynku (czujniki ppoż., tryskacze itp.).

W przypadku, gdy zyski ciepła są dużo w stosunku do powierzchni pomieszczenia, jedynym rozwiązaniem staje się chłodzenie powietrzem nawiewanym lub cyrkulującym w pomieszczeniu. Powinno się wówczas stosować nawiew powietrza o temperaturze najwyżej o 8oC niższej od temperatury powietrzawewnątrz pomieszczenia, aby uniknąć "szoku termicznego" u ludzi przebywających w strefie nawiewu. Ograniczenie to powoduje konieczność zwiększania przepływu powietrza chłodzącej, cyrkulującegp przez pomieszczenie. wówczas pojawia się problem z równomiernym rozproszeniem strumienia powietrza w całym pomieszczeniu i uzyskaniu małych prędkości przepływu powietrza. Duży strumień powietrza wymagi odpowiednio dużych przekrojów kanałów wentylacyjnych, odpowiedniej wydajności wentylatorów itd. Konieczność przetłaczania większej ilośd powietrza często generuje problem hałasu, szczególnie przy zastosowaniu lokalnych wentylatorów (np. w przypadku zastosowania „fan-coili").
Jak widać z powyższego wywodu, zdecydowanie lepiej i taniej jest ograniczać wielkość zysków ciepła w pomieszczeniu, niż je później odprowadzać. Największe efekty można uzyskać, stosując skuteczne zasłony ograniczające promieniowanie słoneczne nagrzewające wnętrze pomieszczeń, najlepiej gdy są to zasłony zewnętrzne.
Ważne jest również stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych opraw oświetleniowych o małej emisji ciepła
Przyczyny, które mogą wpłynąć na wybór systemu belek chłodzących:
• wysoka higieniczność rozwiązania (brak skroplin -nie ma zagrożenia legionellą),
•niski poziom szumów,
•małe prędkości powietrza,
• stosunkowo duża moc chłodnicza bez konieczności wytwarzania dużego strumienia powietrza,
•naturalna regulacja strefowa temperatury,
• możliwość współpracy z ogrzewaniem grzejnikowym,
• ekonomiczna eksploatacja - możliwość zastosowania agregatów chłodniczych z "free coolingiem" dzięki stosunkowo dużej temperaturze wody zasilającej,
• możliwość zastosowania w modernizowanych obiektach ze względu na stosunkowo małą przestrzeń potrzebną do doprowadzenia czynnika chłodzącej (w porównaniu z kanałami przy chłodzeniu powietrzem),
•duży wybór modeli belek (zależnie od funkcji i dopasowania do wystroju wnętrza) -możliwość montowaniach w sufitach podwieszonych (wymiary belek są w typowym rastrze sufitu),
• możliwość stosowania belek będących jednocześnie nawiewnikami powietrza.
Wyżej wymienione cechy pokazują, że zastosowanie belek chłodzących wpływa bardzo pozytywnie na poprawę klimatu wewnętrznego.
Belki chłodzące są urządzeniem nie posiadającym elementów ruchomych, higienicznym, niewymagającym konserwacji, przez to pewnym i niezawodnym w eksploatacji. Są powszechnie stosowane w biurach, bankach itp. w całej Skandynawii.
Myślę, że przy projektowaniu klimatyzacji w nowych, a także w modernizowanych obiektach, warto się zastanowić nad możliwością zastosowania belek chłodzących.

arecki1   tagi: belki chłodzące, chłodzenie, klimatyzacja

LUT

15

linkologia.pl spis.pl
 

 Centralka z odzyskiem 

Do wentylacji obiektów użyteczności publicznej i większych domów jednorodzinnych.

Dane techniczne

Strumień objętości powietrza: 350 - 600 m3/h 
- Spręż dyspozycyjny: 300 - 110 Pa 
- Sprawność temperaturowa centrali: 74 - 65 % \
- Pobór mocy: 185/210/245/360 W 
- Max. pobór prądu wentylatorów: 2 x 0,88 A 
- Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x gł.): 620 x 990 x 490 mm 
- Średnica króćców wentylacyjnych: 250 mm 
- Masa bez opakowania: 38 kg 
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz 
- Wymiary filtra: 470 x 430 mm

Budowa

Obudowa - w kolorze białym, wykonana z tworzywa PCV, ocieplona i wygłuszona akustycznie

Filtry powietrza - klasy EU4, na nawiewie możliwość stosowania filtrów do klasy EU7 (opcja)

Kaseta letnia - w okresie letnim zalecana jest wymiana wymiennika ciepła na kasetę letnią (wyposażenie standardowe)

Wyposażenie dodatkowe

Elektryczna nagrzewnica kanałowa wstępna - 2 kW / 230V 
- Elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna - 2 kW / 230V 
- Wtórna nagrzewnica kanałowa wodna

Rekuperator MISTRAL 650 G może współpracować z nagrzewnicami elektrycznymi kanałowymi. Nagrzewnice elektryczne mogą być stosowane jako wstępne i wtórne. Parametry nagrzewnic elektrycznych dobrano stosownie do wydajności centrali.

Zasady doboru nagrzewnicy elektrycznej do rekuperatora

W tabeli poniżej podano w stopniach Celsjusza temperaturę powietrza nawiewanego do pomieszczeń przy spełnieniu następujących warunków: 

- Zastosowaniu zalecanych nagrzewnic elektrycznych 
- Parametry powietrza usuwanego 20oC / 30%, 
- Opory instalacji dla 650 m3/h - 100Pa

 

 

* - w czasie wyłączenia wentylatora nawiewu temperatura powietrza napływającego do pomieszczenia przez nawiewniki może przyjąć niższe wartości. 
 

UWAGA!

Dla układu rozmrożeniowego poprzez wyłączenie wentylatora nawiewu na czas rozmrażania wyłączona jest również nagrzewnica wtórna.

Cechy charakterystyczne

- Wysoka sprawność temperaturowa centrali 
- Cicha praca centrali

arecki1   tagi: klimatyzacja, klimatyzator, wentylacja, wentylacja domowa, wentylacja w domu, wentylacja z odzyskiem, wentylator

STY

31

linkologia.pl spis.pl
 

 Rozpoczęty niedawno sezon grzewczy już przyniósł w Polsce kilka ofiar śmiertelnych zatrutych tlenkiem węgla – czadem.

Tlenek węgla nazywany jest „cichym zabójcą”. W słabo wentylowanych pomieszczeniach pojawia się tlenek węgla, nie ma smaku, zapachu, barwy. Nie szczypie w oczy, jak to jest w przypadku ulatniania się innych gazów. Objawy zatrucia tlenkiem węgla na etapie, kiedy człowieka można jeszcze uratować, nie są charakterystyczne, rzadko kiedy podejrzewamy, że są przyczyną czad. Przy wysokich stężeniach czadu w pomieszczeniu, zgon może nastąpić po kilku wdechach…

 

Jak uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla?

Wadliwa instalacja grzewcza i wentylacyjna, zaklejanie kratek wentylacyjnych (!), nieprawidłowa budowa komina, zbyt szczelne okna i drzwi przy nieskutecznym systemie wentylacyjnym – to głównej przyczyny powstawania czadu.

Regularna konserwacja urządzeń grzewczych gazowych, urządzeń wentylacyjnych, okresowa kontrola i czyszczenie kominów, a na początku prawidłowy projekt domu czy mieszkania, pozwolą ochronić mieszkańców przed cichym zabójcą. Dla własnego bezpieczeństwa i pewności, warto wyposażyć nasz dom czy mieszkanie w detektor tlenku węgla.

Detektor tlenku węgla sygnalizuje pojawienie się czadu. Najlepiej, gdy sygnalizacja jest zarówno dźwiękowa, jak i świetlna, a jej uruchomienie powinno być słyszalne przede wszystkim w sypialniach. Wybierajmy tylko te urządzenia, które produkowane są zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą EN 50291:2001

Gdzie zamontować czujnik tlenku węgla?

Czujnik tlenku węgla należy umieścić w pobliżu urządzenia, w którym następuje spalanie węgla, czyli np. przy piecyku lub kotle gazowym, kominku, piecu kaflowym, ale w odległości nie mniejszej niż 2 mIdealnie, gdy taki montaż umożliwia jednoczesne zainstalowanie urządzenia na korytarzu w pobliżu sypialni. Domy piętrowe czy z poddaszem powinny mieć przynajmniej jedno urządzenie na każdej kondygnacji.

Nie należy montować urządzenia w miejscu, gdzie jego działanie może być zakłócane ruchem powietrza, czyli np. przy kratkach wentylacyjnych. Nie powinno być one niczym przesłonięte (zasłonami, meblami) ani znajdować w pozycji płaskiej (np. na blacie).

Detektor powinien zostać zamocowany na wysokości oczu dorosłego człowieka, tak by łatwo było nim sterować, a jednocześnie, by był trudno dostępny dla małych dzieci.

arecki1   tagi: grawitacja, wentylacja, wentylacja domowa, wentylacja w domu, wentylacja z odzyskiem, wentylator

STY

23

linkologia.pl spis.pl
 

 Klimatyzacja optymalne rozwiązanie dla centrów danych średniej wielkości. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oraz nowemu designowi najnowsza linia, wyposażonych w zintegrowany moduł freecooling, 29 modeli chillerów  zapewnia bezprecedensowy w klimatyzacji poziom efektywności energetycznej. 

                                 

światowy lider w dziedzinie Business-Critical Continuity™ zapowiedział premierę linii chillerów . Nowe produkty, zapewniające optymalny stosunek efektywności do zużycia energii, powstały w odpowiedzi na potrzeby firm wyposażonych w centra danych średniej wielkości. Urządzenia z premierowej linii będą dostępne w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz Afryce – nowe modele oferują od 300 do 800 kW mocy oraz działają w oparciu o czynnik chłodniczy R134a. 

Każdy z modeli dostępny jest w konfiguracji freecooling – to rozwiązanie pozwala wykorzystać występujące w ciągu roku niskie oraz średnie temperatury powietrza na zewnątrz do chłodzenia wody lodowej. Dzięki temu można uzyskać nawet do 90 procent oszczędności energii – wskaźnik energooszczędności uzależniony jest od temperatury powietrza zewnętrznego, poziomu obciążenia cieplnego w centrum danych, a także temperatur wody chłodzącej. Modele z serii zaprojektowano z myślą o maksymalnym poziomie energooszczędności oraz możliwości pracy w tropikalnym klimacie i temperaturach sięgających do 52°C. 

Model HPC-M pozwala uzyskać bezprecedensowy poziom efektywności klimatyzacji. Stało się to możliwe dzięki zwiększeniu powierzchni wymiany ciepła chillera. Co więcej, HPC-M jest rozwiązaniem zintegrowanym z architekturą klimatyzacji  oraz pozwala na chłodzenie wody o temperaturze wynoszącej nawet do 26°C. Wszystkie urządzenia z nowej linii chillerów wykorzystują technologie pozwalające uzyskać mierzalną oszczędność energii dla klimatyzacji  oraz osiągniecie wyższych poziomów ESEER oraz IPLV. Nowa generacja kompresorów zoptymalizowanych dla pracy przy częściowym obciążeniu, wymienniki zaprojektowane specjalnie dla czynnika chłodniczego R134a oraz elektroniczny zawór rozprężny (EEV) to tylko niektóre z zaawansowanych rozwiązań gwarantujących poprawę efektywności operacyjnej zastosowanej klimatyzacji
Poprzez ewolucję algorytmów kontrolnych klimatyzacji – rozwiązanie zaimplementowane przez wszystkie modele chillerów HPC umożliwiają stałą kontrolę pracy wentylatorów skraplaczy i dzięki temu pozwalają dostosowywać ich prędkość do warunków oraz trybu pracy maszyny przy stałym poziomie zasilania. Natomiast zastosowanie technologii klimatyzacji  EC-fan zapewnia najwyższy stopień efektywności zarówno, gdy wentylatory pracują w trybie minimum, jak i maksimum, umożliwia również redukcję hałasu i zwiększenie poziomu efektywności wykorzystania energii. Co więcej, urządzenie może zostać również wyposażone 
w pompy o falownikowym napędzie, pozwalające na regulowanie natężenia przepływu wody chłodniczej.                                       

HPC–M obsługuje również specjalny algorytm stworzony dla aplikacji klimatyzacji dedykowanych centrom danych, jak np. Fast Start Ramp – umożliwiającej natychmiastowy restart chillera po przywróceniu zasilania (np. po przejściu na zasilanie agregatorowe) i tym samym zaręczającej ciągłość pracy urządzenia. Gwarantem wysokiej jakości oraz długotrwałości działania stosowanie najwyższej jakości kompresorów oraz wentylatorów

Klimatyzacja  ta  wyznacza nowy standard dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W tym segmencie nowoczesne i spełniające wysokie standardy efektywności energetycznej rozwiązania technologiczne zyskują coraz większą rolę. 


arecki1   tagi: klimatyzacja, klimatyzacja warszawa, montaż klimatyzacji, serwis klimatyzacji, wentylacja

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii